Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko


Podstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe / Dz.U. 2021  poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2

W jednostce występują następujące rodzaje urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:

aparat do zdjęć ogólnodianostycznych EV-650 Del Medical decyzja nr 321/2021 z dn. 9/07/2021 r.

Jednostka posiada ZEZWOLENIA  wydane przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora  Sanitarnego w Katowicach na uruchomienie następujących pracowni:

  • Pracowni RTG – decyzja nr 321/2021 z dn. 9/07/2021 r.

Jednostka podlega kontroli Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora  Sanitarnego w Katowicach, 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39  – Oddział Higieny Radiacyjnej.

Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeni aparatów – na podstawie wyników stwierdzono ze dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń  ogólnodostępnych  oraz 3 mSv/rok  dla pomieszczeń pracowni poza gabinetem.

Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych (Dz.U. Nr 131 poz. 910)  Pracownia RTG  w/w jednostce  jest terenem nadzorowanym.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii indywidualnej. –
Instytut Medycyny Pracy im.prof J.Nofera  w Łodzi  tel.: 042 63 14 539
NR EWIDENCYJNY: 1333
Dawka roczna poniżej  6 mSv , personel zakwalifikowany do kategorii narażenia na promieniowanie jonizujące „B”.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U z 2005 poz.168)- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20 mSv/rok;
– ogół ludności : 1 mSv/rok.

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia RTG nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Copyright Centrum Medyczne Syberka 2022. All rights reserved. | Realizacja: SUBES.PL