Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Medycyna pracy

Do zadań lekarza medycyny pracy należy stwierdzenie, czy potencjalny pracownik może wykonywać pracę na określonym stanowisku. Wydaje również orzeczenia lekarskie studentom i uczniom, w których potwierdzane są zdolności do wykonywania danego zawodu, a więc możliwość kształcenia na wybranym kierunku.


Zapraszamy firmy i instytucje
do nawiązania stałej współpracy
z Centrum Medycznym SYBERKA

Rodzaje badań w CM SYBERKA

Badania wstępne – przeznaczone są dla każdej osoby która ma rozpocząć pracę na określonym stanowisku, gdzie występują szkodliwe dla zdrowia czynniki

Badania okresowe – są to badania wykonywane cyklicznie i dotyczą wszystkich pracowników którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, przed upływem ważności poprzedniego zaświadczenia

Badania kontrolne – wykonywane są u osób które z powodu choroby były niezdolne do pracy przez okres min. 30 dni. Pozwalają one ustalić czy pracownik może bezpiecznie wrócić na swoje stanowisko

Badanie sanitarno – epidemiologiczne – badania wykonywane w celu wykluczenia chorób zakaźnych oraz pasożytniczych u osób, które mają częsty kontakt z ludnością bądź pracują z żywnością

Badania dla kierowców

  • konsultacja psychologiczna dla kierowców kat. B
  • Konsultacje psychologiczne dla kierowców kat C,C+E,D,D+E
  • Dodatkowe badania okulistyczne dla kierowców z zawodowym prawem i korzystających z samochodu prywatnego w celach służbowych