PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Szybka i właściwa diagnoza
lekarza rodzinnego
to klucz do powrotu do zdrowia.PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

DLA DOROSŁYCH

Lekarz rodzinny jest pierwszym specjalistą do którego trafiają pacjenci potrzebujący pomocy lekarskiej. Nasi specjaliści posiadają niezbędną wiedzę i kwalifikacje, które pozwalają podjąć pierwsze kroki diagnostyczne, a następnie w przypadku konieczności pokierować chorego do odpowiednich specjalistów. Zadaniem lekarzy jest również otoczenie pacjenta kompleksową i fachową opieką. Do kompetencji lekarza rodzinnego należy nie tylko diagnostyka i leczenie nagłych zachorowań, ale też opieka nad osobami chorymi przewlekle, a także profilaktyka i edukacja prozdrowotna pacjenta.

Nasi Lekarze:

Lek. med. Elżbieta Michalska – Sikora
Lek. med. Barbara Romanek
Lek. med. Agnieszka Nikodem – Jaźwiec
Lek. med. Aleksandra Chwist – Mazur
Lek. med. Michał Kaszuba
Lek. med. Edyta Łebek


DLA DZIECI

Pediatra to lekarz mający wiedzę w zakresie pediatrii, czyli działu medycyny zajmującego się chorobami okresu dziecięcego. Pediatra stale czuwa nad rozwojem dziecka poprzez zlecanie i interpretowanie badań okresowych, zlecanie szczepień ochronnych, rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzież od wieku niemowlęcego do 18 roku życia.

Nasi Lekarze:

Lek. med. Ewa Trzaska
Lek. med. Iwona Kawecka – Godoń
Lek. med. Anna Grabara – Czech
Lek. med. Marta Kowalska


Gwarancja wysokiego
standardu usług

Zdrowie naszych pacjentów jest dla nas najważniejsze. Dlatego też naszym celem jest wysoki poziom usług, który usatysfakcjonuje każdego. Bezstresowa wizyta, szybka i skuteczna diagnoza, dobrze dobrane leczenie, poczucie bezpieczeństwa i gwarancja dyskrecji to priorytety naszego działania.

Zapisanie się do naszego POZ wymaga złożenia deklaracji.

Zostań naszym pacjentem

Jest to krótki dokument, które Panie w rejestracji, jeżeli jest taka potrzeba, chętnie pomogą wypełnić. Jego złożenie umożliwia bezpłatne korzystanie z porad lekarza rodzinnego i pediatry.

Deklaracja

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnejGodziny przyjęć

Poniedziałek

 • Lek. med. Elżbieta Michalska – Sikora

 • Lek. med. Barbara Romanek

 • Lek. med. Aleksandra Chwist–Mazur

 • Lek. med. Elżbieta Michalska – Sikora

 • Lek. med. Agnieszka Nikodem – Jaźwiec

 • Lek. med. Michał Kaszuba

 • Lek. med. Michał Kaszuba

Wtorek

 • Lek. med. Elżbieta Michalska – Sikora

 • Lek. med. Agnieszka Nikodem – Jaźwiec

 • Lek. med. Barbara Romanek

 • Lek. med. Aleksandra Chwist–Mazur

 • Lek. med. Elżbieta Michalska – Sikora

Środa

 • Lek. med. Agnieszka Nikodem – Jaźwiec

 • Lek. med. Barbara Romanek

 • Lek. med. Aleksandra Chwist–Mazur

 • Lek. med. Elżbieta Michalska – Sikora

 • Lek. med. Elżbieta Michalska – Sikora

Czwartek

 • Lek. med. Elżbieta Michalska – Sikora

 • Lek. med. Agnieszka Nikodem – Jaźwiec

 • Lek. med. Aleksandra Chwist–Mazur

 • Lek. med. Barbara Romanek

 • Lek. med. Elżbieta Michalska – Sikora

 • Lek. med. Michał Kaszuba

Piątek

 • Lek. med. Agnieszka Nikodem – Jaźwiec

 • Lek. med. Barbara Romanek

 • Lek. med. Elżbieta Michalska – Sikora

 • Lek. med. Aleksandra Chwist–Mazur

 • Lek. med. Michał Kaszuba

 • Lek. med. Elżbieta Michalska – Sikora

Wizyty domowe

Poniedziałek

 • Lek. med. Agnieszka Nikodem – Jaźwiec

 • Lek. med. Elżbieta Michalska – Sikora

 • Lek. med. Barbara Romanek

Wtorek

 • Lek. med. Barbara Romanek

 • Lek. med. Barbara Romanek

 • Lek. med. Elżbieta Michalska – Sikora

 • Lek. med. Agnieszka Nikodem – Jaźwiec

 • dr. Edyta Łebek

Środa

 • Lek. med. Aleksandra Chwist–Mazur

 • Lek. med. Elżbieta Michalska – Sikora

 • Lek. med. Agnieszka Nikodem – Jaźwiec

 • Lek. med. Barbara Romanek

 • Lek. med. Barbara Romanek

Czwartek

 • Lek. med. Elżbieta Michalska – Sikora

 • Lek. med. Agnieszka Nikodem – Jaźwiec

 • Lek. med. Barbara Romanek

 • Lek. med. Barbara Romanek

 • Lek. med. Barbara Romanek

Piątek

 • Lek. med. Elżbieta Michalska – Sikora

 • Lek. med. Barbara Romanek

 • Lek. med. Barbara Romanek


Koordynator
Podstawowej Opieki Zdrowotnej


Centrum Medycznym SYBERKA Sp.zo.o. powołany został koordynator podstawowej opieki zdrowotnej, tj. osoba, o której mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz.1050), do której zadań́ należy organizacja procesu udzielania świadczeń́ zdrowotnych, w tym udzielanie informacji o tym procesie oraz zapewnienie współpracy miedzy osobami udzielającymi świadczeń́ zdrowotnych.


Koordynator POZ dostępny jest dla Pacjentów Centrum Medycznego SYBERKA Sp.zo.o. pod numerem tel.

577 444 011

w godzinach: poniedziałek – czwartek w godz. 9:00 – 14:00,
piątek w godz. 9:00-13:00

Opieka koordynowana niesie za sobą określone korzyści dla Pacjentów:

 • pozwala na sprawniejszy proces planowania wizyt, co wpływa pozytywnie na przebieg diagnostyki oraz terapii,
 • pozytywnie wpływa na ciągłość realizacji świadczeń w zaplanowanych terminach,
 • sprzyja zapewnieniu planu leczenia, czyli kontynuacji leczenia także poza POZ,
 • zapewnia sprawniejszy przepływ informacji m.in. o stanie pacjenta i wynikach jego badań między lekarzem rodzinnym a lekarzami innych specjalności.

Copyright Centrum Medyczne Syberka 2022. All rights reserved. | Realizacja: SUBES.PL