Skip to main content

Rejestracja

 

 

 


 

CM Syberka Sp. z o.o. © 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja Logo SUBES Twórca strony www 

Centrum Medycznym SYBERKA Sp. z o.o. powołany został koordynator podstawowej opieki zdrowotnej, tj. osoba, o której mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz.1050), do której zadań́ należy organizacja procesu udzielania świadczeń́ zdrowotnych, w tym udzielanie informacji o tym procesie oraz zapewnienie współpracy miedzy osobami udzielającymi świadczeń́ zdrowotnych.

Koordynator POZ dostępny jest dla Pacjentów
Centrum Medycznego SYBERKA Sp.z o.o.

pod numerem tel. 577 444 011 w godzinach:

poniedziałek – czwartek w godz. 9:00 – 14:00,

piątek w godz. 9:00-13:00

Opieka koordynowana niesie za sobą określone korzyści dla Pacjentów:

  • pozwala na sprawniejszy proces planowania wizyt, co wpływa pozytywnie na przebieg diagnostyki oraz terapii,
  • pozytywnie wpływa na ciągłość realizacji świadczeń w zaplanowanych terminach,
  • sprzyja zapewnieniu planu leczenia, czyli kontynuacji leczenia także poza POZ,
  • zapewnia sprawniejszy przepływ informacji m.in. o stanie pacjenta i wynikach jego badań między lekarzem rodzinnym a lekarzami innych specjalności.