Centrum Medyczne „SYBERKA” Sp. z o.o.

PROJEKTY UNIJNE

Centrum Medyczne „SYBERKA” Sp. z o.o.

POPRAWA WARUNKÓW PRACY W CENTRUM MEDYCZNYM SYBERKA SP. Z O. O. NA WYBRANYCH STANOWISKACH PRACY

Centrum Medyczne SYBERKA Sp z o.o. bierze udział w projekcie dotyczącym utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków pracy i zwiększenie bezpieczeństwa pracowników.

W ramach zadania, Centrum Medyczne SYBERKA Sp. z o.o. zakupi stół zabiegowy elektryczny z podzieloną sekcją nóg i podłokietników, 3 kozetki z elektryczną regulacją oraz zaplanowano wymianę oświetlenia.

Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Kwota dofinansowania: 27 630,07 zł
Planowana całkowita wartość: 34 537,59 zł


Centrum Medyczne „SYBERKA” Sp. z o.o.

„Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.


Centrum Medyczne „SYBERKA” Sp. z o.o.

jest Grantobiorcą przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ

Centrum Medyczne „SYBERKA” Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

„Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia („e-usługi POZ”)”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 nr POIS.11.03.00-00-0074/22.

Wysokość dofinansowania  147 763,57 zł
Planowany okres realizacji  10.02.2023 – 31.08.2023

Celem projektu jest zwiększenie stopnia cyfryzacji i wdrożenie e-usług publicznych oraz integracja z systemem e-zdrowia
m.in. zakup i rozbudowa systemu teleinformatycznego Placówki POZ, zakup niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej


Klikając w grafikę przechodzisz do rozszerzonej informacji o projekcie unijnym
Centrum Medyczne „SYBERKA” Sp. z o.o.

jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 714 050.66 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła min.:.
• skorzystać z nowej windy,
• w prosty sposób dostać się z zewnątrz do placówki poprzez zautomatyzowane drzwi,
• łatwiej dostać się do gabinetów lekarskich i zabiegowych,
• skorzystać ze sprzętu ułatwiającego komunikację (pętla indukcyjna, interkom, tablet z oprogramowaniem MÓWIK)


W ramach projektu zostanie dostosowana rejestracja dla osób niskich i poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz toaleta dla pacjentów niepełnosprawnych. Powstanie pomieszczenie dla mam karmiących i kącik sensoryczny dla dzieci, który umili czas oczekiwania najmłodszym.

Zainstalowanie systemu kolejkowego umożliwi harmonijny ruch pacjentów podczas wizyt w poradni.

Dla lepszej obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami placówka zakupi urządzenia i sprzęt medyczny min.:

• aparat USG,
• aparat EKG
• detektor tętna płodu,
• skaner żył,
• stojaki do kul,
• fotel zabiegowy,
• wózki inwalidzkie, w tym dla osób otyłych,
• wagi do wózków inwalidzkich,
• lampy bezcieniowe,
• lampy czołowe,
• wagi niemowlęce
• stoliki do badań niemowląt.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.


Copyright Centrum Medyczne Syberka 2022. All rights reserved. | Realizacja: SUBES.PL