Przyjmujemy deklaracje do poradni pediatrycznej

cm_syberka_pediatra-1200x582.jpg

Chcąc zapisać swoją pociechę do naszej poradni pediatrycznej lub przepisać z innej przychodni należy wypełnić deklarację wyboru lekarza, okazać książeczkę zdrowia dziecka oraz dostarczyć kartę szczepień z poprzedniej przychodni.

Następnie możemy zapisać dziecko na wizytę do wybranego lekarza.


Pierwsze zgłoszenie

Po wyjściu ze szpitala rodzice zobowiązani są do zgłoszenia urodzenia dziecka w przychodni według swojego wyboru, gdyż nie ma już w Polsce rejonizacji pacjentów.

Zgłoszenie polega na wypełnieniu deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w imieniu dziecka, podaniu numeru PESEL dziecka (numer ten można podać również później, tuż po nadaniu jeśli w momencie zgłoszenia dziecko nie ma go jeszcze nadanego) oraz okazaniu książeczki zdrowia dziecka otrzymanej w szpitalu.

WIĘCEJ INFORMACJI

+48 32 267 84 28

Ważna informacja:
Lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej można zmienić bezpłatnie dwa razy w roku.


Wzór deklaracji

Copyright Centrum Medyczne Syberka 2022. All rights reserved. | Realizacja: SUBES.PL