Skip to main content

Rejestracja

 

 

 


 

CM Syberka Sp. z o.o. © 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja Logo SUBES Twórca strony www 

Medycyna pracy

Do zadań lekarza medycyny pracy należy stwierdzenie, czy potencjalny pracownik może wykonywać pracę na określonym stanowisku. Wydaje również orzeczenia lekarskie studentom i uczniom, w których potwierdzane są zdolności do wykonywania danego zawodu, a więc możliwość kształcenia na wybranym kierunku.


Zapraszamy firmy i instytucje
do nawiązania stałej współpracy
z Centrum Medycznym SYBERKA

Rodzaje badań w CM SYBERKA

Badania wstępne – przeznaczone są dla każdej osoby która ma rozpocząć pracę na określonym stanowisku, gdzie występują szkodliwe dla zdrowia czynniki

Badania okresowe – są to badania wykonywane cyklicznie i dotyczą wszystkich pracowników którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, przed upływem ważności poprzedniego zaświadczenia

Badania kontrolne – wykonywane są u osób które z powodu choroby były niezdolne do pracy przez okres min. 30 dni. Pozwalają one ustalić czy pracownik może bezpiecznie wrócić na swoje stanowisko

Badanie sanitarno – epidemiologiczne – badania wykonywane w celu wykluczenia chorób zakaźnych oraz pasożytniczych u osób, które mają częsty kontakt z ludnością bądź pracują z żywnością

Badania dla kierowców

  • konsultacja psychologiczna dla kierowców kat. B
  • Konsultacje psychologiczne dla kierowców kat C,C+E,D,D+E
  • Dodatkowe badania okulistyczne dla kierowców z zawodowym prawem i korzystających z samochodu prywatnego w celach służbowych